حوزه و طلاب باید انقلابی بمانند

 
 

حوزه و طلاب باید انقلابی بمانند/ حوزه باید برای نظام نیرو تربیت کند و به آن اهتمام داشته باشد

حضرت آیت‌الله نوری همدانی،تربیت نیروی انسانی برای نظام را از وظایف حوزه‌های علمیه خواند و تحقق این مهم را به شرط انقلابی ماندن طلاب و حوزه های علمیه دانست.