خدمتگزاری به نسل جوان از مهمترین فرصت ها برای طلاب است

 
 

خدمتگزاری به نسل جوان از مهمترین فرصت ها برای طلاب است

مسؤول ارتباط حوزوی تولیت آستان قدس رضوی گفت: طلاب از فرصت اوقات فراغت تابستانی استفاده کرده و با انس با جوانان در برنامه های تابستانی و فرهنگی شرکت کنند.