خطای استراتژیک

 
 

بودجه ۱۳ میلیاردی برای کنترل جمعیت؛ خطای استراتژیکی که قرار بود تکرار نشود

سیاست کنترل جمعیت به فرموده رهبر انقلاب راهبردی بود که ادامه پیدا کردن آن در سال‌های پس از دهه ۷۰، یک اشتباه بود اما ظاهرا قرار نیست این راهبرد اشتباه متوقف شود.