خمس در جامعه مهجور است

 
 

خمس در جامعه مهجور است | روحانیت برای احیای احکام الله تلاش کند

حضرت آیت الله علوی گرگانی با بیان این که خمس در جامعه مهجور واقع شده است، بر احیای آن تأکید کرد و احیای احکام الله را راه احیای اسلام دانست.