دانشجویان، اهل‌سنت ، شیعی

 
 

استقبال دانشجویان اهل‌سنت از منابر شیعی

۷۰هزار دانشجو در استان کردستان وجود دارد که ۷۰درصد آنان اهل تسنن هستند و با اشتیاق در مجالس وعظ و خطابه طلاب شیعه برای فراگیری مباحث دینی حضور می‎یابند.