دانشگاه ها وقتی اسلامی می‌شوند که دانش اسلامی باشد

 
 

دانشگاه ها وقتی اسلامی می‌شوند که دانش اسلامی باشد

حضرت آیت الله جوادی آملی با بیان این که دانشگاه ها وقتی اسلامی می شوند که دانش اسلامی باشد، گفت: اگر دانش دینی شد دانشگاه و فضای آن دینی خواهد بود.