درخواست سیدحسن نصرالله از ملت ایران

 
 

درخواست سیدحسن نصرالله از ملت ایران

عضو شورای عالی حوزه های علمیه گفت: سید حسن نصرالله پیام داد که ملت ایران، دعا برای مردم یمن را فراموش نکنند.