درخواست شفا از انبیاء و اولیاء

 
 

آیا درخواست شفا از انبیاء و اولیاء شرک است؟

  حضرت آیت‌الله سبحانی در پاسخ به شبهه‌ای که از طرف وهابیت خشک مغز مطرح شده است، بر شرک نبودن درخواست شفا از اولیای الهی با استناد به قرآن و سیره انبیاء پاسخ داده‌اند.