درد و رنج مردم برای اهل بیت درد آور است

 
 

درد و رنج مردم برای اهل بیت درد آور است

آیت‎الله جوادی آملی: درد و رنج مردم برای اهل بیت درد آور است حضرت آیت‎الله جوادی آملی با اشاره به اینکه پیامبر(ص) و اهل‎بیت نسبت به مردم رئوف و رحیم هستند، گفت: درد، رنج و بیکاری مردم برای اهل بیت دردآور است، غصه می‎خورند.