درس خواندن باید همراه پیشرفت معنوی باشد

 
 

درس خواندن باید همراه پیشرفت معنوی باشد

حضرت ‌آیت الله جوادی ‌آملی با بیان این که علم نردبان و وسیله است، گفت: اگر انسان در حوزه و دانشگاه درس بخواند اما بالا نرود فایده ای ندارد، این علم باید وسیله ای برای عقل باشد.