در آستانه سال جدید به فکر مردم و حل مشکلات معیشتی باشید

 
 

در آستانه سال جدید به فکر مردم و حل مشکلات معیشتی باشید

دبیر شورای نگهبان بر توجه جدی مسؤولان به رفع مسائل اقتصادی بویژه گرانی‌ها در آستانه سال نو تأکید کرد و حل مشکلات معیشی مردم را خواستار شد.