در حکمی از سوی تولیت آستان قدس رضوی

 
 

مدیر ارتباطات حوزوی و امور فرهنگی آستان قدس رضوی منصوب شد

حجت الاسلام والمسلمین عباس فرازی نیا در حکمی از سوی تولیت آستان قدس رضوی به سمت مدیر ارتباطات حوزوی و امور فرهنگی حوزه تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد.  این انتصاب نوید ارتباط مستمر و موثر روحانیت پیرامون برنامه های فرهنگی آستان قدس رضوی را دارد که طرح و پیگیری ایده های علمی فرهنگی ایشان را در ارتباط با زائران و مجاوران و افزایش سطح کیفی مقوله زیارت و تبلیغ معارف دینی به صورت هدفمند و با ضابطه تدوین می کند.  زندگی نامه حجت الاسلام عباس فرازی نیا مشهور بهبیشتر بخوانید