در سوگ بانوی ممتاز جهان اسلام

 
 

در سوگ بانوی ممتاز جهان اسلام

حضرت خدیجه(س) نمونه‌ برجسته کمال و نبوغ و فهم و بینش بود که همانند آن را در میان مردان و زنان، کمتر می‌توان یافت.