دشمنان از وحدت و همدلی ایران در هراس هستند

 
 

دشمنان از وحدت و همدلی ایران در هراس هستند

آیت الله مکارم شیرازی: حضرت آیت الله مکارم شیرازی اظهار داشت: دشمنان از وحدت و همدلی ایران در هراس هستند و مطمئن باشید از همین حضور مردم در تشییع جنازه شهید حججی وحشت زیادی پیدا کرده است.