دشمنان شیعیان

 
 

آیت‌الله مکارم شیرازی:دشمنان شیعیان افرادی بی‌منطق، سنگ‌دل و خون‌ریز هستند

حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی با بیان اینکه امام علی(ع) اسطوره عدالت است، از شیعیان آن حضرت به عنوان افرادی فهمیده، آرام، با شخصیت و بدون خشونت نام برد و دشمنان آنان را افرادی بی‌منطق، خون‌ریز و سنگ‌دل خواند.