دشمن قدرت جنگ داشت به جنگ نیابتی متوسل نمی‌شد

 
 

«استکبارستیزی» سرلوحه کار دولت‌ها و متولیان روابط بین‌الملل باشد/ کوتاه فکرها مردم را از جنگ می‌ترسانند/ دشمن قدرت جنگ داشت به جنگ نیابتی متوسل نمی‌شد

«استکبارستیزی» سرلوحه کار دولت‌ها و متولیان روابط بین‌الملل باشد/ کوتاه فکرها مردم را از جنگ می‌ترسانند/ دشمن قدرت جنگ داشت به جنگ نیابتی متوسل نمی‌شد آیت‌الله علم‌الهدی گفت: بعضی کوتاه فکرها مردم را از جنگ می‌ترسانند اما باید بدانند اگر استکبار، قدرت جنگ داشت به جنگ نیابی متوسل نمی‌شد و در همین جنگ هم شکست نمی‌خورد