دعای ابو حمزه ثمالی

 
 

خاطره ای از آیت الله العظمی بهجت (ره) قرائت دعای ابو حمزه در قنوت نماز وتر

  مرحوم آیت الله بهجت با بیان خاطره ای از معا صرین خود،ماجرای قرائت دعای ابو حمزه ثمالی در یکی از شب های ماه مبارک رمضان توسط هفتاد نفر از مومنین در قنوت نماز وتر را بیان کر ده اند