دعای پدر و مادر شرطی بزرگ برای موفقیت در زندگی است

 
 

دعای پدر و مادر شرطی بزرگ برای موفقیت در زندگی است

رییس مرکز فقهی جواد الائمه: دعای پدر و مادر شرطی بزرگ برای موفقیت در زندگی است حجت الاسلام تقوی دعای پدر و مادر را برای موفقیت در زندگی ضروری دانست و گفت: امام صادق(ع) می فرمایند: «اگر پدر و مادر زنده و یا مرده باشند و همه مردم دنیا دعایی بر خلاف دعای آنان برای تو بکنند، دعای مردم دنیا مستجاب نخواهد شد».