دعوت مراجع تقلید از مردم ایران برای حماسه آفرینی در انتخابات

 
 

دعوت مراجع تقلید از مردم ایران برای حماسه آفرینی در انتخابات

مراجع تقلید مردم انقلابی، آگاه و بصیر ایران اسلامی را به حضور پرشور در انتخابات پیش رو دعوت کردند و حضور مردم را مایه پیشرفت کشور و خنثی شدن توطئه‌های دشمنان دانستند.