دفاع

 
 

تهاجم به حجاب اسلامی و نقش زن مسلمان در دفاع از آن

  نوشتاری از آیت‌الله العظمی صافی تهاجم به حجاب اسلامی و نقش زن مسلمان در دفاع از آن   ۲۱ تیرماه سالروز قیام مردم مشهد در مسجد گوهرشاد علیه کشف حجاب رضاخانی است.  


آیت الله العظمی سبحانی: در مواجهه با شبهات به دفاع بسنده نکنید

آیت الله سبحانی گفت: طلاب و اساتید حوزه‌ها در مواجهه با تبلیغات و ایجاد شبهات دشمنان، نبایدتنهامدافع باشند، بلکه باید مهاجم هم باشند.