دولت برای رفع مشکلات درمانی مردم برنامه ریزی جدی کند

 
 

دولت برای رفع مشکلات درمانی مردم برنامه ریزی جدی کند

حضرت ‌آیت الله نوری همدانی با بیان این که طب و بهداشت از مسائل مهم است، گفت: مردم در این زمینه مشکلاتی دارند که باید با برنامه ریزی درست آن ها را برطرف کرد و کارها باید به بهترین نحو ممکن انجام و اجرا شود.