دولت در خصوص اصلاح و ساماندهی فضای مجازی حساسیت ویژه نشان دهد

 
 

دولت در خصوص اصلاح و ساماندهی فضای مجازی حساسیت ویژه نشان دهد

حضرت آیت الله مکارم شیرازی از این که عزمی برای اصلاح فضای مجازی وجود ندارد، ابراز تاسف کرد و از دولت خواست در این خصوص حساسیت ویژه نشان دهد.