دولت همه توان خود را برای رسیدگی به اقشار ضعیف به کار بگیرد

 
 

دولت همه توان خود را برای رسیدگی به اقشار ضعیف به کار بگیرد

امام جمعه قم با بیان این که اقشار ضعیف از وضعیت فعلی آسیب جدی دیده اند، گفت: دولت باید آنچه را در توان دارد در طبق اخلاص بگذارد و برای آسایش و آرامش مردم به کار ببندد.