دکتر احمد الطیب شیخ الازهر

 
 

پاسخ شیخ الازهر به اتهامات علیه شیعه

دکتر احمد الطیب شیخ الازهر، در دیدار با گروهى از علماى شیعه و اهل سنت لبنان، بر ضرورت وحدت اسلامى تأکید کرد و از رساله خود در رد اتهام علیه شیعه سخن گفت.