ذکر صلوات سبب رشد انسان و برطرف شدن غم ها می شود

 
 

ذکر صلوات سبب رشد انسان و برطرف شدن غم ها می شود

حجت الاسلام نظافت یزدی صلوات را ذکری موثر دانست و گفت: صلوات سبب آمرزش گناهان و برطرف شدن غم ها می شود.