راههای ايجاد محبّت در تبلیغ

 
 

راههای ایجاد محبّت در تبلیغ

محمد حسن نبوی راههای ایجاد محبّت در تبلیغ اگر مبلّغ راه انس و دوستی با مردم را در پیش گرفت و همسر او با برگزاری جلسات قرآن و دعا، با زنان منطقه تبلیغی ارتباط برقرار کرد، غربت، ویژگیهای خود را از دست داده محل تبلیغ، محل انس می گردد.