راهپیمایی اربعین فرصت فوق العاده ای برای انس میان جوانان و عالمان دینی است

 
 

راهپیمایی اربعین فرصت فوق العاده ای برای انس میان جوانان و عالمان دینی است

عضو اتاق تبلیغ خراسان: راهپیمایی اربعین فرصت فوق العاده ای برای انس میان جوانان و عالمان دینی است حجت الاسلام عزیزی راهپیمایی اربعین را فرصت فوق العاده ای برای انس میان جوانان و عالمان دینی دانست و گفت: روحانیان و عالمان دین باید این فرصت را غنیمت بدانند و در تبلیغات دینی از سیره معصومین(ع) نهایت استفاده را ببرند.