راه اندازی ویژه نامه «منبرهای مجازی» در خبرگزاری رسا

 
 

راه اندازی ویژه نامه «منبرهای مجازی» در خبرگزاری رسا

همزمان با حلول ماه مبارک رمضان ویژه نامه منبرهای مجازی در قالب های متنوع اخلاقی، معارفی، اعتقادی و تبلیغی به همت خبرگزاری رسا راه اندازی شد.