رزمایش مواسات، حرکتی مداوم و ادامه‌دار

 
 

رزمایش مواسات، حرکتی مداوم و ادامه‌دار

امام جمعه مشهد با تأکید بر این‌که رزمایش مواسات، کاری مقطعی و دفعی نیست، گفت: این مقطع، تمرینی برای انجام فعالیتی ادامه‌دار است و به معنای کمک مقطعی نیست.