رزمایش مواسات، مشکلات نیازمندان را حل می‌کند

 
 

رزمایش مواسات، مشکلات نیازمندان را حل می‌کند

امام جمعه مشهد گفت: در زرمایش مواسات بناست در بینش جامع، تمام مشکلات افراد نیازمند از نظر اقتصادی، معیشت، مسائل درمانی و دیگر مسائل در نظر گرفته شود.