رعایت حق الناس جزء اولویت ها است

 
 

رعایت حق الناس جزء اولویت ها است

استاد سطح عالی حوزه علمیه با اشاره به لزوم رعایت حق الناس در همه ابعاد آن، گفت: خداوند از حق الناس نمی گذرد و حتی ممکن است حسنات یک زیارت امام حسین(ع) را در موقف مرصاد از یک بنده به بنده دیگرش منتقل کند.