رفع مشکلات مردم

 
 

فعالیت اقتصادی مساجد؛عاملی برای رفع مشکلات مردم

کارشناسان درگفتگوباشهرآرامطرح کردند فعالیت اقتصادی مساجد؛عاملی برای رفع مشکلات مردم امروز مسائل اقتصادی از مهم‌ترین مسائل دولت‌ها و افکار عمومی است که بر سلطه سیاسی، فرهنگی و نظامی کشورها سایه افکنده است. از آنجا که اسلام دینی جامع و همه‌شمول است و به همه جنبه‌های زندگی بشر توجه کرده است، زندگی اقتصادی جامعه را نیز به خوبی هدایت می‌کند. مسجد نهادی دینی است که یکی از کارکردهای مهم آن کارکرد اقتصادی است.