رمضان 1440

 
 

میزان فطریه رمضان ۹۸ براساس نظر رهبر معظم انقلاب و مراجع تقلید

رهبر انقلاب و حضرات آیات صافی، سیستانی، مکارم، وحیدخراسانی، نوری همدانی، سبحانی، جوادی آملی، علوی گرگانی، شبیری زنجانی میزان زکات فطره امسال را اعلام کردند.