روایتی از تشکیل اتاق جنگ اقتصادی توسط رهبر انقلاب

 
 

روایتی از تشکیل اتاق جنگ اقتصادی توسط رهبر انقلاب

کمیسیون اقتصادی مجلس روایتی از چگونگی تشکیل اتاق جنگ اقتصادی توسط رهبر انقلاب ارائه و ابتکار ایشان در تشکیل این ستاد را در راستای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم عنوان کرد.