روحانیت از ارتباط گرم و نزدیک با مردم غفلت نکند

 
 

روحانیت از ارتباط گرم و نزدیک با مردم غفلت نکند

روحانیت از ارتباط گرم و نزدیک با مردم غفلت نکند حضرت آیت‌الله نوری همدانی از مدیران حوزه خواست با طلاب صمیمت و همدلی داشته باشند در عین حال از روحانیت هم درخواست ارتباط گرم با مردم کرد.