روحانیت هیچ گاه شانه از بار مسؤولیت خالی نمی‌کند

 
 

روحانیت هیچ گاه شانه از بار مسؤولیت خالی نمی‌کند

آیت الله حسینی بوشهری با بیان این که روحانیت مسؤولیت پذیر است نه مسؤولیت گریز، گفت: روحانیت شانه از بار مسؤولیت خالی نمی‌کند و خود را پاسخو می‌داند.