روحانی خطاب به نمکی: امکان برگزاری مراسم‌های رمضان در استان‌های باثبات بررسی شود

 
 

روحانی خطاب به نمکی: امکان برگزاری مراسم‌های رمضان در استان‌های باثبات بررسی شود

رئیس‌جمهور از وزیر بهداشت خواست با تشکیل تیمی امکان برگزاری مراسم‌های عبادی ماه مبارک رمضان در استان‌های باثبات در مبارزه با بیماری کرونا بررسی شود.