روش و طریقه اهل بیت بهترین راهکار برای مقابله با شبهات است

 
 

روش و طریقه اهل بیت بهترین راهکار برای مقابله با شبهات است

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی: روش و طریقه اهل بیت بهترین راهکار برای مقابله با شبهات است مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با تأکید براین مطلب که بهترین روش برای اینکه در دام شبهات نیفتیم این است که از روش و طریقه اهل بیت (ع) برای خرافه زدایی پیروی کنیم، گفت: در شرایطی که مردم باورهایشان درباره دین چند دسته می شود بهتر است از همین روش استفاده شود.