سئوال

 
 

پاسخ آیت‌الله العظمی جوادی‌آملی به یک سئوال : چرا در بین پیامبران زن وجود ندارد؟!

  حضرت آیت‌الله جوادی‌آملی در پاسخ به سئوالی پیرامون فلسفه عدم وجود زنان در میان پیامبران الهی، راز این مسئله را تشریح کرده‌اند.