سلفيه

 
 

هشت پرسش آیت الله العظمی سبحانی از سلفیه

  سلفی ها مى گویند باید از صحابه و تابعان پیروى کرد، زیرا فهم آنان، مقیاس حق و باطل است. آنان در این مورد، با حدیث منقول رسول خدا استدلال مى کنند چون پیامبر فرموده: بهترین مردم، مردم زمان من هستند. سپس مردمى که پس از آنان مى آیند. سپس مردمى که بعد از آن گروه مى‌آیند پس گفتار و کردار آنها برای ما حجت است.