سلفی‌ها عقل را کنار گذاشته‌اند

 
 

سلفی‌ها عقل را کنار گذاشته‌اند

عامل رشد سلفی‏ها در جهان، سوار شدن بر بال شبهات است، آنها با ایجاد شبهات در جامعه به اندیشه دیگران حمله ور شده و آن را تخریب می‏کنند.