سنت ها را حفظ کنیم

 
 

سنت ها را حفظ کنیم | اجازه ندهیم فرهنگ دانشگاهی در حوزه حاکم شود

حضرت آیت الله مکارم شیرازی بر لزوم حفظ و تقویت سنت های اصیل در حوزه های علمیه تاکید و تصریح کرد که نباید اجازه داد فرهنگ دانشگاهی بر حوزه حاکم شود.