سوء استفاده از قرآن عامل گسترش وهابیت است

 
 

استاد حوزه و دانشگاه: سوء استفاده از قرآن عامل گسترش وهابیت است

ااستاد حوزه و دانشگاه یکی از علّت‌های رشد وهابیت در عربستان و کشورهای دیگر را سوء استفاده از قرآن دانست و گفت: استدلالات و بیانات علمای وهابی بر اساس برداشت نادرست از آیات قرآنی و تفسیر به رأی کردن است.