سپاه با تمام توان در کنار مردم است

 
 

هرجا سخن از خدمت است نام سپاه می‌درخشد | سپاه با تمام توان در کنار مردم است

رییس قوه قضاییه با بیان اینکه هرجا سخن از خدمت است نام سپاه می‌درخشد،گفت: این توانایی که نیرو‌های مسلح می‌توانند تهدید‌ها را به فرصت تبدیل کنند، به برکت انقلاب وجود دارد.