سپاه پاسداران و دولت در کنار هم مشکلات کشور را حل کنند

 
 

سپاه پاسداران و دولت در کنار هم مشکلات کشور را حل کنند

حضرت آیت الله علوی گرگانی با انتقاد از عدم توجه مسؤولان به تذکرات رهبری و مراجع، از دولت و نهادهای کشور خواست که برای حل مشکلات کشور اهتمام کنند.