سیر معرفتی در عهد اربعینی

 
 

سیر معرفتی در عهد اربعینی

آیت الله مکارم مطرح کرد؛ سیر معرفتی در عهد اربعینی آیین تشیّع یک «نهضت اسلامى محمدى» است که ازعواطف و علایق خاص مسلمانان نسبت به پیامبر اسلام نشأت می گیرد.