شاخصه های مهم شهر اسلامی از نگاه مدیر حوزه های علمیه

 
 

شاخصه های مهم شهر اسلامی از نگاه مدیر حوزه های علمیه

عضو شورای عالی حوزه های علمیه آبادانی و ارزانی، نشاط و شادابی، عبادت و عدالت، آرامش را از شاخص‌های مهم شهر اسلامی عنوان کرد.