شاگرد عرفان خصوصی مرحوم بهجت

 
 

از سوی بیت آیت الله العظمی بهجت(ره) مطرح شد: ادعای شاگرد عرفان خصوصی مرحوم بهجت دروغ محض است+ سند 

 بیت مرحوم آیت الله العظمی بهجت(ره) در پاسخ به نامه ای ادعای برخی افراد پیرامون شاگردی خصوصی عرفان ایشان را تکذیب کرد و آن را دروغ محض دانست. به گزارش خبرگزاری «حوزه»، بیت مرحوم آیت الله العظمی بهجت(ره) در پاسخ به سؤال یکی از ارادتمندان، ادعای برخی افراد پیرامون شاگردی خصوصی عرفان ایشان را تکذیب کرد که متن سؤال و پاسخ آن بدین شرح است: سؤال: با توجه به ادعای افراد مختلف به شاگردی خصوصی خدمت فقیه عارف، حضرت آیت الله العظمی بهجت خواهشمندیم شاگردان خصوصی معظم له را در عرفانبیشتر بخوانید