شایسته

 
 

تاکید آیت الله صافی بر انتخاب نیروهای کاردان و شایسته در دولت

حضرت آیت الله صافی در دیدار رییس جمهور منتخب با تاکید بر انتخاب نیروهای کاردان و شایسته در دولت، خواستار برقراری ارتباط صحیح توأم با عزّت با کشورهای جهان برای برطرف شدن مشکلات مسلمانان به ویژه شیعیان شد.