شب نیمه شعبان همه در خانه های خود دست به دعا بردارند

 
 

شب نیمه شعبان همه در خانه های خود دست به دعا بردارند

حضرت آیت الله مکارم شیرازی با تقدیر ازکادر درمانی و گروه های جهادی در مقابله با کرونا، از مردم خواست در شب نیمه شعبان در منازل خود دست به دعا بردارند.